NIET met water !!

Als de brand al is ontstaan kan die onder controle worden gebracht door zand of zout op het vuur te strooien. Sluit de luchttoevoer van de kachel of open haard. Blussen met water is geen alternatief. De schoorsteen zal dan scheuren of zelfs ontploffen. De reden hiervan is dat 1 liter water wordt omgezet in 1700 liter stoom en die kan de schoorsteen niet snel genoeg afvoeren. Daarom moet altijd de brandweer worden gebeld. Die kan tevens vanaf het dak een voorlopige inspectie uitvoeren en met de ramoneur de schoorsteen blussen/ragen.