Disclaimer

Alle informatie op de website van Firemaster heeft een informatief karakter. Alhoewel Firemaster getracht heeft om deze informatie zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven, garanderen Firemaster en/of haar (toe)leveranciers niet de juistheid, toepasselijkheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie op de website. Firemaster accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is.

De inhoud van deze website en de informatie eraan gerelateerd, is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder dat Firemaster voorafgaand toestemming geeft. Alle rechten zijn voorbehouden aan Firemaster.

Op de Firemaster website zijn diverse links te vinden naar websites die niet van Firemaster zijn. Firemaster is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid van deze andere websites.

Firemaster gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens die het via de website verkrijgt. Bij een bezoek aan onze website zenden wij voor statistische en technische doeleinden ‘cookies’ naar uw computer. Een ‘cookie’ is een stukje digitale informatie dat u kenmerkt als een unieke bezoeker van deze website. Indien u niet wilt dat wij hiervan gebruik maken kunt u in uw internet-browser het accepteren van ‘cookies’ blokkeren. Indien u de ‘cookies’ accepteert, zullen zij maximaal vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u ze verwijdert.

De gebruiker bevestigt dat de door hem eventueel opgegeven gegevens volledig, juist en waarheidsgetrouw zijn. Indien een andere gebruiker misbruik maakt van de installatie of toegangsmogelijkheden van de gebruiker, is de gebruiker hiervoor verantwoordelijk.

Firemaster behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en raadt u aan deze pagina op geregelde tijdstippen te raadplegen.

Meer Info?

U kunt ons altijd vrijblijvend bellen en informatie vragen.

24/7 mailen naar info@firemaster.nl

bellen naar 0251 – 249340

Meer Info?